SākumsRaksti un sprediķiDievnamsGalerija
 Sākums
- Viesu grāmata
 Ziņas
 Draudzes AVĪZE
 Mācītājs
 Kalpošana ar mūziku
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Bībeles stundas
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 KINO vakari
 Ziedojumi
 Kontakti
       Vēsture

 


Draudzes vēsture no arhīvu materiāliem

       Aptaujas
Cik regulāri apmeklēju Krusta baznīcu, piem., dievkalpojumus u.t.t.?
Es bieži braucu garām :-)
Esmu šeit bijis dažas reizes
Pāris reizes gadā, piem., uz svētkiem
Reizi mēnesī
Gandrīz katru nedēļu svētdienās
Gandrīz katru nedēļu trešdienās
Gandrīz katru dievkalpojumu svētdienās un trešdienās
Gandrīz katru dievkalpojumu un vēl citus pasākumus - bībeles stundas u.t.t.
Es apmeklēju šeit citus pasākumus, bet ne dievkalpojumus, proti tikai: iesvētes mācību vai ALFA kursu u.c.
  rezultāti » 

 

 

izdrukāt 
Dievkalpojumi:

svētdienās plkst. 11
trešdienās plkst. 19


"Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā."
(Efeziešiem.1:3-6) 
...
 
Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus. Ps 103:7
       Draudzes pasākumi

Mācītājs - Juris Morics


Dievkalpojumi:
 
svētdienās plkst.11
trešdienās plkst.19

-Lūgšanas stundas
Darbadienās no 6-7
Pirmdienās no plkst.14

-Svētdienas skola
Svētdienās dievkalpojuma laikā

-Bībeles stundas: 
pirmdienās plkst.19

-Iesvētes mācības: 
- ceturtdienās 
plkst.19-21
* Vasarā nenotiek- Draudzes kora mēģinājumi: 
svētdienās plkst 9:00 un trešdienās pēc dievkalpojuma 20:20
 

  Copyright 2006; Created by MB Studija »